نوشته‌ها

نمایی از ائل گلی تبریز

ائل گلی تبریز

/
ائل گلی یا شاه‌گلی یکی از مهم‌ترین گردشگاه‌های شهر تبریز است که …