نوشته‌ها

چشمه مرتضی علی طبس

چشمه آب گرم و سرد مرتضی علی

/
چشمه آب گرم مرتضی علی طبس از مناطق طبیعی است كه با داشتن چشمه…